Terapeutska fotografija u coachingu

Vrlo široko polje za primjenu terapeutske fotografije otvara se u okvirima coachinga, gdje se fokusiramo na istraživanje mogućnosti i postizanje željenih ciljeva u budućnosti. Fotografirati je moguće zaista sve, i angažiranost naše imaginacije pri fotografskom istraživanju neke buduće željene situacije ili stanja ima ogroman utjecaj na naš osjećaj lakoće postizanja, ili pak na otkrivanje nekih apekata koji nam do tada nisu bili poznati.

Korištenje terapeutske fotografije ugodno fokusira i usporava tok naših misli, kako bi naše unutrašnje impresije i osjećaji izašli na površinu, omogućava nam neverbalno istraživanje našeg unutrašnjeg svijeta koji, to vjerujem dobro znate, diktira sve ono što se pojavljuje i dešava u našem vanjskom svijetu.

Na taj način možemo istraživati događaje u prošlosti rep kojih nam se još uvijek plete pod nogama, ili isprobavati okus situacija koje želimo u budućnosti. Terapeutska fotografija te prijašnje i buduće aspekte našeg života fokusira u trenutku sadašnjosti, tako da preko nje dobijamo snimku svog osobnog sada-ovdje stanja, i onoga što u ovom trenutku još trebamo razriješiti da postignemo željeno.

Kroz terapeutsku fotografiju se možemo baviti istraživanjem osobnog identiteta

i približiti se odgovoru na pitanje: Tko sam i gdje idem? Za rad se mogu koristiti i osobne i obiteljske fotografije starijeg datuma, jednako kao i one snimljene u ovom trenutku.

Osim u online radionici Autofokus, za rad se koriste isprintane, ili za tu svrhu izrađenje ili iskopirane fotografije na kojima se smije intervenirati.