web analytics

[Podcast] Ep#3 – Kakva je Vaša Ideja i Motivacija za Biznis, i Koji Pristup Može Činiti Razliku Između Uspjeha i Neuspjeha

Kakva je Vaša Ideja i Motivacija za Biznis, i Koji Pristup Može Činiti Razliku Između Uspjeha i Neuspjeha

Sažetak:

  • da li vam motivacija za vaš posao dolazi izvana, ili je ona vaša unutrašnja potreba da radite točno to što radite
  • ako je naš posao naš poziv, na što se trebamo fokusirati da pronažemo najbolji način za razvijanje profitabilnih proizvoda i usluga

One thought on “[Podcast] Ep#3 – Kakva je Vaša Ideja i Motivacija za Biznis, i Koji Pristup Može Činiti Razliku Između Uspjeha i Neuspjeha

Comments are closed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top